Lirype Terje Kolaas

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet.

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 70.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt spesielt populært i de seneste årene. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt. Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Viktige datoer

Åpning for salg av de fleste jaktfelt
Offentliggjøring av skogsfuglkvoter

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge? Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Viktige datoer

Salgsstart jaktkort på de fleste jaktfelt
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Offentliggjøring av rype- og skogsfuglkvoter

Rypekvoter høsten 2018

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Reguleringene blir satt med bakgrunn i takseringsresultatene. For statsallmenningene gjelder egne bestemmelser, se informasjon fra det enkelte fjellstyre.

Troms og Ofoten
4 ryper per jeger pr dag, li- eller fjellrype. 1 skogsfugl per jeger per dag, brunfugl er fredet. Noen områder har antallbegrensning, se kart nedenfor.
Nordland (Salten og Helgeland)
4 ryper per jeger pr dag, li- eller fjellrype. 1 skogsfugl per jeger per dag, brunfugl er fredet. Noen områder har antallbegrensning, se kart nedenfor.
Bogn og Gilten friluftsområde
2 rype og 1 skogsfugl per dag.
Namdalseid
2 ryper per jeger per dag. 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Namsskogan/Grong/Røyrvik
3 ryper per jeger per dag hvorav maksimalt 2 liryper. 2 skogsfugl per jeger per dag. Maks 1 brunfugl.
Snåsa
4 ryper per jeger per dag. 2 skogsfugl per jeger per dag.
Nærøy/Høylandet
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per dag.
Røros
5 ryper eller skogsfugl per jeger per dag.
Midtre Gauldal
4 ryper eller skogsfugl per jeger per dag.
Rissa
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per dag.
Øvrige områder i Sør-Trøndelag
2 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag.
Møre
2 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag.
Kongsvoll
15 sesongkort med mulighet for å felle inntil 15 ryper per sesong.
Stroplsjødalen
2 ryper per jeger per dag.
Hjerkinn Fjellstueutmål
2 ryper eller 2 skogsfugl per jeger per dag
Hjerkinn/Drivstueutmål
2 ryper per jeger per dag.
Njardarheim
Se egen liste over rypekvoter nedenfor.
Skog- og fjelleiendommer sør for Trøndelag
2 skogsfugl eller 4 ryper per jeger per dag, maksimalt 4 fugler per jeger per dag.

* brunfugl er orrhøne og røy (hunnfugl)

Kart

* Det er en feil i kartet over Troms mht. grense for jaktfeltet "Sørfjellet". Riktig kart kommer opp under tilbudet på Inatur - der du aktiverer jaktkortet ditt. Vi beklager dette. Nytt kart blir lastet opp her så snart det er klart.


Les nyheten: Store muligheter for Statskogs jegere