Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Fiske > Fiskeravgift på nett
Laksefisker Foto: Torbjørn Berglund

Fiskeravgift på nett

Fiskeravgiften ble innført på midten av 1960-tallet. Hensikten med avgiften er å sikre midler til tiltak m.m. til fremme av fiske. Ved fiske etter innlandsfisk, er det ikke krav om å løse fiskeravgift.Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter:

  • Laks
  • Sjøørret
  • Sjørøye

i vann og vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift.
 
Fiskeravgiften følger nå kalenderåret og gjelder fra 01.01 – 31.12.

Her kan du betale fiskeravgift på internett (miljodirektoratet.no)

 

 

 

 

 

 

 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no