Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Fornybar energi

 Fornybar energi

Foss i Ånderelva, Ånderdalen Nasjonalpark Foto: Claus Grimstad


Gjennom utvikling av foretakets energiressurser skal Statskogs energivirksomhet:

  • Bidra til økt verdiskaping
  • Gi økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
  • Styrke næringsutviklingen i regioner der Statskog har eiendommer

Gjennom selskapet Statskog Energi AS (SEAS)  utvikler vi prosjekter innenfor vannkraft fram til konsesjon.

Prosjektene utvikles i hovedsak i et minnelig samarbeid med andre berørte grunneiere og aktører i kraftbransjen. Statskog legger til grunn at utvikling av energiressurser skjer på markedsmessige vilkår, gjennom avtaler som forhandles fram mellom grunneiere og utbyggere.

Flere av Statskog Energi sine eierskap i vann- og vindkraftprosjekter, er solgt. 

Her kan du se hvilke engasjement Statskog Energi per i dag er involvert i​

Kontakt oss

​​​​​

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no