Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Tomtefeste

Tomtefeste

 

Svartjeneste for kontraktsforvaltningen

 Tlf: Ring 07800, tast 2 (kl. 10.00 - 14.00)
 E-post: kontrakt@statskog.no

 Adresse:

 

Statskog SF
Postboks 174
2402 Elverum

 

 

Melding om endret adresse (uten at det er ny eier av bebyggelsen) meldes kontrakt@statskog.no.

 For overføring av festerett ved salg eller arv av bebyggelsen, se her.

 

Tomtefeste i Statskog

  • Festerett er en rett til å feste (leie) grunn til hus som fester (leier) har eller får på tomta. Tomtefeste er regulert i tomtefesteloven (lovdata.no)
  • Statskog SF har ca 11 000 festekontrakter til bolig- og fritidsformål, i hovedsak fritidsfester
  • Vel 6000 av festetomtene ligger i statsallmenninger i Sør-Norge
  • Festeinntekt fra statsallmenningene deles mellom de lokale fjellstyrene og eget fond for statsallmenningene - Grunneierfondet (ref. fjelloven)

 

Statskog forvaltet til og med 31.12.2010 ca. 10.000 kontrakter for Opplysningsvesenets fond. Advokatfirmaet Harris i Bergen overtok dette oppdraget fra og med 01.01.2011:

 

Advokatfirmaet Harris
Dreggsalmenning 10/12
PB 4115 Sandviken
5835 Bergen

Tlf
Faks
E-post

55302700
53302701
postmottak@harris.ovf.no

 

 


 


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no