Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Tomtefeste > Om selvangivelse og hus på festet tomt

Om selvangivelse og hus på festet tomt

Statskog får mange henvendelser fra festere med spørsmål om festeavgift og utfylling av selvangivelsen.

Vi viser til informasjon på Skatteetatens hjemmesider(skatteetaten.no). 

Verdi av festetomten skal inngå i formuen og fester har krav på gjeldsfradrag for forpliktelsen til å betale festeavgift (10 x årlig festeavgift).

 

Spørsmål kan rettes til Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Se utdrag fra Skatteetatens informasjon - "Lignings-ABC 2010/11":

 

Rettigheter i fast eiendom
 
2.2 Stetsevarige bruksrettigheter

 

 2.2.1 Rettighetshaver
Ved totale stetsevarige (ikke tidsbegrensede) bruksrettigheter, skal bruksretten ved formuesbeskatningen likestilles med eiendomsretten til eiendommen. Dette innebærer at ligningsverdien for bolig og fritidseiendommer også omfatter verdien av tomten. Rettighetshaveren får gjeldsfradrag for den kapitaliserte verdien av fremtidige vederlag. Dette gjelder for eksempel ved tomtefeste av bolig- og fritidshus, hvor rettighetshaveren har en ubetinget rett til å forlenge festeavtalen på samme vilkår ved festetidens utløp, jf. tomtefesteloven § 33. Formuesbeskatningen skal da gjennomføres som om festeren var eier av både tomt og bygning. Se FIN i Utv. 2008/1389 og SKD utt. av 17. mars 2009 på skatteetaten.no/festetomt.

 

Om kapitalisering av festeavgiften, se emnet «Formue», pkt. 9.11.

 

9.11 Kapitaliseringsfaktor for stetsevarige ytelser
Det brukes en kapitaliseringsfaktor for å beregne nåverdien av en stetsevarig ytelse. Ved kapitalisering av slike ytelser skal det brukes en kapitaliseringsfaktor på 10, jf. takseringsreglene § 1‑1‑7 og § 2‑1‑6. Er f.eks. festeavgiften kr 1 000 per år, vil formuesverdien som skal legges til grunn ved formuesfastsettingen, være kr 1 000 multiplisert med kapitaliseringsfaktoren 10, dvs. kr 10 000.

 

 

 

 

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no