Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Tomtefeste > Tinglysing av kontrakt/rettighet
 

Tinglysing av kontrakt/rettighet

 

Det er ikke plikt til å tinglyse i Norge, men Statskog anbefaler tinglysing av matrikkelenhet og festekontrakt. 

  • Ved tinglysing oppnår fester rettsvern for sin rettighet i eiendommen. 
  • Mange festeforhold på Statskogs grunn ligger på festetomter som ikke er formelt opprettet i matrikkelen (kartverket.no). Statskog kan i slike tilfeller bistå med å søke kommunen om matrikulering og tinglysing av festetomten. 
  • Tinglysing av matrikkelenheten (festetomten) gjøres før festekontrakten tinglyses. 

Statskogs vederlag for bistand til å søke kommunen om matrikulering av festetomt er

kr 1 530

 I tillegg kommer kommunens gebyr ved behandling av saken. 


Kontaktinformasjon

Svartjeneste for kontraktsforvaltningen (kontaktinfo og åpningstider)​​


Postadresse tinglysing

For tinglysing av kontrakt/rettighetsdokument, send to eksemplarer (ev. original og en kopi) til:

Kartverket Tinglysing​
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Kartverkets gebyr for slik tinglysing er  kr 525


Ytterligere informasjon, se   ‘Tinglyse festekontrakt’​ (kartverket.no).  

​​
Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no