Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Tomtefeste > Overføring av festerett

Overføring av festerett

Ved salg/arv av bygg på festet grunn, overføres retter og plikter etter festekontrakten til ny eier av bygget. Regler om dette finnes i tomtefesteloven § 17. Se mer detaljert informasjon om fremgangsmåte her.


Ved overføring av festerett til bebygd eller ubebygd tomt sender du originalt skjøte eller kopi av (u)skifteattest til Statskog SF, Postboks 174, 2402 Elverum. ​

Vederlag for saksbehandlingen ved overføring er p.t. kr 2 660,-​

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no