Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Tomtefeste > Regulering/fakturering av festeavgift
 

Regulering/fakturering av festeavgift

 

Ordlyden i den enkelte kontrakt og gjeldende tomtefestelov definerer adgangen til å regulere årlig leie for tomter. Instruks om tomtefeste (regjeringen.no) legger ​føringer for regulering av festeavgift for boligtomter der fester selv bor på tomten. Tomtefeste-instruksen oppheves med virkning fra 1.9.2015, se lenke til høyre på siden.

Statskog har vedtatt at festeavgift for leie av tomt til fritidsbolig hos Statskog, uavhengig av ordlyd i kontrakten, skal reguleres ut fra endringer i konsumprisindeksen.

Ta kontakt med Svartjenesten for kontraktsforvaltningen (kontaktinfo og åpningstider) ved spørsmål om festeavgift og årlig fakturering.

 

 

 

​​ ​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no