Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene

 Eiendommene

Steinslandsosen naturreservat, Hamarøy Foto: Hanne Etnestad

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

  • Statskog har til formål selv, gjennom deltagelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen tilgrensende virksomhet
  • Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat
  • Det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet
  • Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre


(Hentet fra stiftelsesdokumentet for Statskog SF 18.12.1992)​


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no