Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Vern av skog og utmarksområdene
Veten naturreservat i Fauske, barskog og kystfuru Foto: Hanne Etnestad

Vern av skog og utmarksområdene

Statens eierskap er brukt som virkemiddel i etablering av nasjonale verneområder, som nasjonalparker og barskogvernområder.

De første nasjonalparkene i Norge ble i hovedsak etablert på statens grunn, med unntak av Hardangervidda Nasjonalpark.

I 2003 inngikk Statskog en samarbeidsavtale  med Direktoratet for naturforvaltning om vern av skog på Statskogs eiendommer. Formålet med samarbeidsavtalen har vært å gjennomføre tiltak og definere oppgaver i forhold til utvidet skogvern, samt  sikre en rasjonell gjennomføring av verneprosesser der Statskog er involvert.


Statskogs rolle i dette samarbeidet er å være grunneier, med visse forvaltningsmessige oppgaver i statsallmenningene iht. fjell- og allmenningslovene.

Direktoratet for naturforvaltning er vernemyndigheten.

Se kart over vernede områder
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no