Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Statsgrunn i matrikkelen
Husvære på statsgrunn i Ljørdalen Foto: Christian Sletengen

Statsgrunn i matrikkelen

Statskog SF og Kartverket satte i 2011 i gang et betydelig oppryddingsprosjekt. All informasjon om Statskogs grunn i matrikkelen skal kvalitetssjekkes. Statskog er hjemmelshaver til om lag 1/5 av fastlands-Norge.

logo.jpgMatrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Målsettingen med prosjektet er å heve kvaliteten i matrikkelen, slik at Statskog kan basere fremtidig forvaltning av eiendommene på matrikkelens kart og registre, og redusere behovet for egne kart/oversikter.
 
Følgende skal gjennomføres, i samarbeid med kommunene og lokale fylkeskartkontor:
  • Gjennomgang av hjemmelsforhold og grenser på grunneiendommene
  • Kvalitetsheving av informasjon om punktfester og arealfester – plassering i kartet og innehaver av festeforhold/rettighet
  • Rettigheter som ikke skal registreres i matrikkelen plasseres i et eget kartlag
SIM-prosjektet fortsetter i 2017.
 
 
Lenker til prosjektdokumentasjon

 


 
Lenker til eksempelsaker

 
Kontaktperson SIM-prosjektet
Ann Tove Lauritzen
Eiendomskonsulent
 

Tlf: 07800
Mob: 916 22 035
E-post

​​​​
Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no