Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Naturoppsyn
Kryssing av Blåmannsisen under jerveregistrering Foto: Jim T. Kristensen

Naturoppsyn

Fjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat knyttet til naturoppsyn og forvaltning i Nordland og Troms. Statens Naturoppsyn (SNO) er den største eksterne oppdragsgiveren.Statskog Fjelltjenesten (Nord-Norge) og Statskog i Sør-Norge utfører oppsyn på Statskogs egne eiendommer. Dette gjøres innenfor rammen av et utvidet naturoppsynsbegrep: 

  • Informasjon
  • Veiledning
  • Taksering
  • Registreringer

Naturoppsyn i statsallmenninger utøves av Fjelloppsynet i Fjellstyrene.
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no