Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Kulturminnevern - statens kulturhistoriske eiendommer
Synnervika utleiehytte ved Femunden er en av Statskogs bygninger som er foreslått vernet  Foto: Eva K. Grøndal

Kulturminnevern - statens kulturhistoriske eiendommer

I samarbeid med Norsk Institutt for kulturminneforsking har Statskog fått utarbeidet et forslag til landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske bygninger.

Forslaget omfatter nesten 200 av Statskogs totalt nesten 1.000 bygninger, med smått og stort.

De verneverdige bygningene er delt i to kategorier vern:

  • Fredning etter kulturminneloven og
  • Annen form for vern etter plan- og bygningsloven eller administrativt vern

Forsthytta i Vågå er foreslått vernet. Hytta er i dag på langtidsutleie.  Foto: Øyvind Pedersen


Som ledd i prosjektet med utarbeidelsen av landsverneplan for statskogs bygninger, er det skrevet en virksomhetshistorie for Statskog: ”Mellom næring og samfunnsoppdrag – skog- og utmarksforvaltning på statens grunn gjennom 150 år”.

Forslaget til landsverneplan er oversendt Riksantikvaren, som etter drøfting med Statskog fatter de endelige vernevedtakene. Deretter vil det bli utarbeidet forvaltningsplaner for de enkelte bygningskompleks og bygninger.

 


 

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no