Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Eiendomsutvikling
Eiendomsutvikling i Tinn med bl.a. Ole Kristian Furuseth og entrepenørene A til Å. Foto: Lodge Alpin AS

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling i Statskog er alle aktiviteter som bidrar til å øke verdiene på hele eller deler av enkelteiendommer på statens grunn.


Tradisjonelt har våre aktiviteter vært knyttet til følgende områder:

  • Utvikling av hyttefelt og noen boligfelt
  • Utvikling av grus- og mineralforekomster
  • Kjøp og salg av eiendom
  • Utvikling av næringsareal for utleie/salg
  • Utvikling av areal til fritidsboliger og/eller boligfelt
  • Utvikling av areal/vannressurser til utbygging av fornybar energi


Slik arbeider Statskog med eiendomsutvikling:

  • Søker samarbeid/avklaringer med andre vesentlige interessenter på eller i tilknytning til våre arealer
  • Aktiv samarbeidspartner og forslagsstiller i kommuneplan-prosesser
  • Fremmer reguleringsplaner, enten egne eller i samarbeid med andre
  • Utbygger/tilrettelegger arealene, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre.

Statskog ønsker kontakt med alle som har ideer  og forslag til utviklingstiltak på vår grunn, eller på naboeiendommer der tiltaket kan få virkning på verdiene på vår grunn.

Ta kontakt med Statskogs regionleder i den aktuelle region med spørsmål om eiendomsutvikling.
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no