Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Eiendoms- og naturforvaltning
Imofossen i Reisadalen, Troms Foto: Tor Gunnar Faye

Eiendoms- og naturforvaltning

Statskog eier og forvalter ca. 59.000 km2 som tilsvarer ca 1/5 av Norges fastlandsareal. Våre eiendommer finnes i Troms, Nordland og i store deler av Sør-Norge.

 

Eiendommene

80 % av arealet ligger over skoggrensen. I underkant av 40 % av arealet er vernet etter den tidligere naturvernloven som nå er erstattet av naturmangfoldloven. I underkant av 20% av arealet er skogkledd. Eiendommene er fordelt slik:

 

Samfunnsaktør og forretningsaktør

I drift og forvaltningen av eiendommene balanser Statskog det å være både en

  • Tilretteleggende samfunnsaktør for dagens og fremtidens generasjoner
  • Driftig forretningsaktør som legger grunnlaget for egen og andres verdiskaping

 

Hovedmål for eiendoms- og naturforvaltningen

  • Bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skog- og utmarksområdene
  • Stimulere og legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv
  • Skape verdier for Statskog og andre i tilknytning til eiendommene
  • Skape og sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og areal

Særlig i arbeidet med de to første målene legger vi stor vekt på hensynene til miljø. I arbeidet med å øke egen og andres verdiskaping, legger vi stor vekt på eiendomsutvikling. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med offentlige og kommersielle samarbeidspartnere.

 

Hovedaktiviteter innenfor drift og forvaltning

  • Naturoppsyn på våre eiendommer og registrering av de ressurser vi råder over
  • Aktivt skogbruk på våre eiendommer med hensyn til miljø og andre interesser
  • Forvaltning av flere tusen utleie- og festekontrakterInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no