Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Ledig hyttetomt > Ledig hyttetomt: Namdalseid - Store Blåvatnet

Ledig hyttetomt: Namdalseid - Store Blåvatnet

Kart Blaavatn - ledige hyttetomter - rester etter pipe på revet hytte Foto: Morten Aasheim
Blåvatn - ledig hyttetomt - Namdalseid Foto:  Morten Aasheim
 
Kart Blåvatn - ledig hyttetomt - Namdalseid Foto: Morten Åsheim
 
Tomt som ligger i ”Vesterfjellet” i Namdalseid, like nord for Øyungen og Osenveien, trakter som er attraktive for friluftsinteresserte, kanskje spesielt egnet for aktiviteter vinter, vår og høst. Godt skiterreng nordover mot ”uberørte områder”, gode fiskevatn og brukbart småviltterreng mot Øyenskavelen nesten 700 moh.
Beskrivelse
Tomta ligger sørvendt ca. 200 meter fra Blåvatnet i et eldre spredt bebygget hytteområde med glissen skog og myrdrag.

I henhold til kommunale bestemmelser kan det bygges en fritidsbolig og et uthus på tomta med totalt tillatt bruksareal på 100 m2. Uthus kan vær inntil 25 m2 av dette. Det kan i tillegg bygges 2 5m2 terrasse uten overdekning.

Det er ikke ført fram strøm eller felles vannforsyning i området.

Avstand til bilvei sommers tid 1,2 km. Vinters tid 1,5 km fra brøytet parkeringsplass.

Namdalseid fjellstyre selger jakt- og fiskekort for tilliggende områder.

En ledig tomt
Spesifikasjoner
Vann og avløp: Nei
Strøm: Nei
Andel grunnlagsinvestering:  
Årlig festeavgift:: kr. 3 200
Annet: Statskog  ved opprettelse av festekontrakt: Kr 10.000,- inkl tinglysing
  Kommunale kostnader for matrikkelbrev kommer i tillegg.
Kontaktinformasjon
Navn: Statskog SF
Adresse: Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 90752395 (Morten Aasheim)
E-post: maa@statskog.no

 

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no