Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Ledig hyttetomt > Ledig hyttetomt: Holtålen - Novola

Ledig hyttetomt: Holtålen - Novola

Fra hytteområdet Novola
Elva Rugla like ved hyttegrenda Novola  Foto: Nils Aal
Novola hyttegrend ligger oppe under fjellet lengst sør i Ålen i Holtålen kommune. Her finner du flott turterreng med gode fiske- og jaktmuligheter. Samtidig er det bare fem minutters kjøretur til Ålen skisenter og en halvtime til Røros.
Beskrivelse
Tomtene ligger i glissen fjellbjørkeskog med grasmark og åpne myrpartier mellom 620 og 710 moh.

Adkomst via bilvei fra Fv 30 fram til de fleste tomtene, se reguleringsplanen.

Ålen sentrum: 8 km, Røros: 25 km og Trondheim: 130 km.

Ledige tomter: 53, 57 og 59
Spesifikasjoner
Vann og avløp: Fellesledninger for vatn og avløp er lagt i hytteområdet.  Hytteeier må selv bekoste tilkobling av hyttetomta til fellesanleggene.  Avstand til den enkelte hyttetomt varierer, se plankartet.
Strøm: Føres i jordkabel til felles koplingsskap som dekker grupper av tomter.
Andel grunnlagsinvestering: Kr. 141 000
Årlig festeavgift:: Kr. 3 200
Annet: Kommunale kostnader for matrikkelbrev kommer i tillegg. Brøyting bekostes av hytteeierne i fellesskap gjennom velforening. Mulighet for helår kjøreadkomst til de fleste tomtene.
  Avstand parkering sommer/vinter: 0-200 m når vegnett brøytes.  Ellers felles vinterparkering.
Kontaktinformasjon
Navn: Statskog SF
Adresse: Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 07800
E-post: post@statskog.no

 

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no