Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Ledig hyttetomt > Feste av hyttetomt
 

Feste av hyttetomt

Et festeforhold til fritidsformål opprettet etter dagens tomtefestelov er svært trygt for fester
  • Rådigheten over området er tilnærmet den samme som for en som eier tomta
  • Tomtefestet er ikke tidsavgrenset, det gjelder til fester sier opp
  • Festeavtalen som er fastsatt for tomta overføres eller arves. Se Overføring av festerett
  • Den festeavgiften som er fastsatt for tomta kan etter gjeldende rett bare reguleres i samsvar men endringer i konsumprisindeksen (ssb.no)

Her finner du mer informasjon om tomtefeste
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no