Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Samfunnsansvar > Næringssamarbeid og verdiskaping
 

Næringssamarbeid og verdiskaping

Statskog har som hovedmål å utvikle alle verdier på fellesskapets grunn og øke egen og andres verdiskaping med utgangspunkt i Statskogs eiendommer.

Statskog har dedikerte medarbeidere som arbeider med utvikling i alle regioner.Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og samtale om samarbeid.

Kontaktinformasjon for næringssamarbeid

 

Salten
Harald Rundhaug   

Tlf: 07800
Mobil: 907 48 885
E-post

 

Troms
Tom Rune Eliseussen

Tlf: 07800
Mobil: 909 32 187
E-post

Helgeland

Tare Steiro

Tlf: 07800
Mobil: 971 11 410
E-post

Midt-Norge
Tone Groeggen

Tlf: 07800
Mobil: 482 98 270
E-post

 

Sør-Norge

Øystein Skjelbred

Tlf: 07800
Mobil: 900 39 425
E-post

 

 Les mer om samarbeidsprosjekt innen næringsutvikling

 

Retningslinjer for næringssamarbeid

Verdiskapingen skal skje gjennom rasjonell og forretningsmessig utvikling av areal, kompetanse og kapital. Statskog skal være en attraktiv samarbeidspartner i lokal og regional verdiskaping, og stimulere andre til å drive forretningsvirksomhet basert på Statskogs ressurser gjennom:

  • Tilrettelegging som grunneier
  • Direkte støtte og investeringer

Det er av stor betydning at Statskog også utvikler egne verdier, og vi er åpen for samarbeid med de som har kompetanse som vi ikke har.

Statskog er det mest desentrale statlige foretaket med i alt mange kontorsteder. Det betyr at vi har god kunnskap om utfordringer og muligheter i våre regioner. Vi bryr oss om alle de områdene vi er stor grunneier i, og er åpen for utviklende samarbeid med alle.

 
Statskogs strategi for verdiskaping

  • Statskog skal ha god kontakt med næringslivet og offentlige aktører
  • Målet er å utvikle Statskogs egne ressurser slik at disse kan bidra til å øke egne og andres verdier
  • Statskog ønsker å bygge nettverk med kompetanse- og forskningsmiljø

 

Samarbeidsavtaler  i Nordland og Troms

Siden Statskog forvalter hele 41 prosent av arealet i Troms og 48 prosent i Nordland, har vi i disse fylkene samarbeidsavtaler med fylkeskommunene. Statskog setter årlig av en million kroner til verdiskaping i hvert fylke.  

Les mer om avtalene på nettsidene til Nordland Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune .
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no