Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Samfunnsansvar > Tilrettelegging for friluftsliv
Staupådalsbua i Beiarn Foto: Jim T. Kristensen

Tilrettelegging for friluftsliv

Et av Statskogs tre hovedmål er å stimulere og legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv. Barn og ungdom er en prioritert målgruppe i vårt arbeide med rekruttering til friluftslivet.


Arbeidet omfatter forvaltning, drift og utvikling knyttet til:


Viktige føringer for friluftslivsarbeidet:

  • Samarbeide med frivillige organisasjoner, skole, næringsliv og andre for rekruttering og økt kunnskap om natur og friluftsliv med barn og unge i fokus.
  • Gjøre friluftstilbudene lettere tilgjengelig for eksisterende og nye brukere gjennom tiltak i felten og informasjon mot brukere.
  • Videreutvikle friluftsproduktene for en større og mer differensiert brukergruppe.
  • Overvåke fiske- og småviltbestandene og ta i bruk virkemidler som sikrer en bærekraftig høsting.
  • Sikre fellesskapets verdier gjennom riktig prising av utmarksproduktene.

 Les mer om Statskogs arbeid for friluftslivet (pdf, 383 kb)


Statskog er initiativtaker til:

Inatur .no - hele Norges jakt- og fiskeportal
GodTur.no - hele Norges turportal

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no