Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Samfunnsansvar > Tilrettelegging for annet friluftsliv
Hengebru over Verivassfossen i Salten Foto: Carl Norberg

Tilrettelegging for annet friluftsliv

Som fellesskapets grunneier har Statskog og forløperen Statens skoger lange tradisjoner når det gjelder å legge til rette for friluftslivet.

Til grunn for arbeidet ligger overordnede føringer og en egen handlingsplan for friluftsliv. En avgjørende forutsetning for arbeidet er Landbruks- og matdepartementets årlige tjenestekjøp, der det statlige eierskapet nyttes for å nå sektorpolitiske mål knyttet til friluftsliv og folkehelse.

Statskogs styre har siden 2004 supplert med egne midler for å styrke innsatsen ytterligere. 

Tiltakene spenner vidt fra Finnmarksgrensa i nord til Farsund i sør:

  • Turveier
  • Rasteplasser
  • Gapahuker
  • Hengebruer
  • Åpne buer
  • Kart og informasjon på trykk og på nett 
  • Friluftsdager

Unger på tur koser seg i en gapahuk  Foto: Morten Aasheim     Friluftsanlegg i Storjord i Saltdal  Foto: Jim T. Kristensen

 

Flere av tilretteleggingstiltakene er tilgjengelige på kart på godtur.no


Arbeidet utføres av Statskogs ansatte i foretakets fem eiendomsregioner, med Statskog Fjelltjenesten som viktig feltaktør i de tre nordligste.

I tillegg samarbeider Statskog aktivt med lokale og regionale ledd av Den Norske Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund, Skogselskapet samt regionale friluftsråd, fjellstyrer, kommuner, fylkeskommuner så vel som skoleverk, næringsliv og andre.

​ 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no