Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Om foretaket

 Om foretaket

Imofossen i Reisa Nasjonalpark Foto: TG Faye

 

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991.

Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.

Staten er 100 % eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren (regjeringen.no).

Les mer om eierstyring og selskapsledelse her.

 


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no