Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Om foretaket > Konsernadvokaten
 

Konsernadvokaten

Enhetens hovedoppgave er å bidra til rettsavklaring, rettsutvikling og rettsenhet i Statskog SF. Det er for tiden fire advokater tilsatt ved enheten. I tillegg er til enhver tid en rekke saker satt ut til eksterne advokater.

 Konsernadvokatens arbeid er knyttet til:

  • Rådgivning
  • Saksbehandling
  • Iretteføring, forhandling
  • Formulering av høringsuttalelser
  • Informasjonsarbeid i form av foredragsvirksomhet og mediahåndtering
  • Ansvarlig for kontakt mot nasjonale myndigheter
  • Ansvarlig for Eierstyring og selskapsledelse i konsernet

Advokatene har ansvar for de faglige råd han eller hun gir, men har ikke ansvar for at rådene følges. De ansatte ved enheten skal opptre tilsvarende det en ekstern advokat ville ha gjort. Tjenestene som ytes skal innenfor kjerneområdene, være fullt på høyde med eksterne tilbydere.

Unntaksvis har advokatene ansvar også for beslutninger som fattes, og et ansvar for å gjøre ledelse oppmerksom på markante avvik fra forsvarlig virksomhet (controllerfunksjon). Enhetens ansvar for beslutninger er ellers knyttet til delegert myndighetsutøvelse på vegne av Landbruks- og matdepartementet. 

Enhetslederen beslutter om enkeltsaker  løses ved bruk av ekstern advokatbistand, herunder om det skal leies inn annen sakkyndig bistand knyttet til iretteføring av saker.

 

Kontaktinformasjon


Rune Trana
Konsernadvokat

Tlf 07800
Mobil 476 81 889
E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no