Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Om foretaket > Forretningsområde Skog
 

Forretningsområde Skog

Innenfor rammene av bransjestandard for et bærekraftig skogbruk og Statskogs policy, skal Statskogs muligheter for skogproduksjon på egne eiendommer, utnyttes som grunnlag for økonomisk verdiskapning og høye skogverdier. 

Dette skal skje ved gjennomføring av lønnsomme enkelttiltak, i hovedsak med sikte på leveranse av skurtømmer, massevirke og energivirke. Enkelttiltakene faller inn under følgende hovedfunksjoner:

  • Ressursregistrering og -disponering
  • Veibygging, avvirkning, salg av tømmer, veivedlikehold og etablering av foryngelse på hogstarealer
  • Annen skogkultur
  • Produkt- og forretningsutvikling

Skogbruket i Statskog retter seg etter Norsk PEFC Skogstandard  for et bærekraftig skogbruk i Norge, som bransjestandard.

 Skogsjef

 

Monica Grindberg

Tlf: 07800
Mobil: 958 58 188
E-post

 

 

 

 

Lenker til aktivitet under forretningsområde Skog:

Skogbruk

Ressursregistrering og disponering

Skogsbilveier

Avvirkning og salg av tømmer

Skogkultur

 

​ 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no