Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Tjenestesalg

 Tjenestesalg

Fjelltjenesten foretar jervregistrering på Blåmannisen. Foto: Statskog Fjelltjenesten
I dag tilbyr Statskog tjenester innen følgende områder:
Statskog har en bred kompetanse, og ønsker gjerne å bli kontaktet om nye oppdrag innenfor de ovennevnte områdene.
 
I tillegg utfører Statskog lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver i henhold til tjenesteytingsavtale med Landbruks- og matdepartementet som er Statskogs eier.
 
Statskog utfører også grunneieroppgaver i statsallmenninger finansiert via Grunneierfondet.

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no