Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Tjenestesalg > Internasjonalt tjenestesalg
På besøk hos vår Ugandiske søsterorganisasjon NFA. Foto: Jørgen Hoffmann

Internasjonalt tjenestesalg

Statskog skal basere det internasjonale tjenestesalget på foretakets kjernekompetanse, og engasjere seg i prosjekter i tråd med den norske bistandspolitikken.


Som nasjonalt, statlig foretak har Statskog gjennom flere år hatt et internasjonalt engasjement både fra enkeltpersoner og som organisasjon.  Dette har bl.a. vært knyttet til et samarbeid med vår søsterorganisasjon i Uganda, National Forestry Authority (NFA).

Statskog ble i 1993 skilt ut fra Landbruksdepartementet som eget heleid statsforetak. På begynnelsen av 2000-tallet, bl.a. med konsulentbistand fra Norge, ble NFA organisert  på en tilsvarende måte under Minestry of Water and Environment. Dette var et ledd i omorganiseringen av Ugandas skogsektor. Det ble da inngått en samarbeidsavtale mellom NFA og Statskog for perioden 2003 – 2007.

Statskog har der bidratt med kompetanse i etableringen og utviklingen av NFA innenfor:

  • Skogbruksfag som ressurskartlegging, planlegging og ressursutnyttelse
  • Stabsfunksjoner som IT og økonomistyring

Høsten 2009 inngår Statskog en ny fire-årig institusjonssamarbeidsavtale med NFA, innenfor rammen av et program for samarbeide mellom Uganda og Norge for støtte til Ugandas skogsektor over en 4 års periode. Skogstøtten inngår i det bilaterale bistandssamarbeidet mellom Uganda og Norge.

For øvrig er Statskog medeier i Norwegian Forestry Group (NFG), en paraplyorganisasjon for norske organisasjoner som selger internasjonale tjenester innen grønn sektor, bl.a. i det sentrale Asia, på Balkan og i Sudan.

Statskog er assosiert medlem av organisasjonen European State Forest Associatian (Eustafor) som har sitt sekretariat i Brussel, og har bl.a. deltatt i en arbeidsgruppe vedr. bioenergi.

Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no