Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog

 Hva er Statskog?

Fossekallen - nasjonalfuglen og fuglen i Statskogs logo
Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier for framtida. Vi gir deg naturen.
 
Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
  • Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
  • Statskog har virksomhet innen tre  virksomhetsområder: eiendomskog, friluftsliv
  • Statskog utvikler områder for bygging av hytter  og festetomter
  • Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
  • Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
  • Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning).  Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
  • Statskog har 77 hytter på korttids leie over hele landet
  • Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
  • Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer

​ ​​​​​​​


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no